İstanbul Escort İstanbul Escort Bodrum Escort Mecidiyeköy Escort

0

Evde Grup Tünel Escort Emel

Grup Tünel Escort

HAKKINDA

Evde Grup Tünel Escort Emel

Amaç ve niyet. Bu Bölümün amacı ve amacı, Tünel Escort şehir sakinlerinin halk sağlığını ve refahını korumak için bu tür işletmelerin yürütülmesi için belirli minimum standartlar oluşturarak İstanbul Şehrindeki eskort hizmetlerinin düzenli bir şekilde düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu Bölümde kullanıldığında, aşağıdaki kelimeler ve ifadeler, sırasıyla bu alt bölüm tarafından kendilerine atfedilen anlamlara sahip olacaktır. “Tünel Escort hizmeti”, bir ücret, komisyon, kiralama, ödül veya kâr karşılığında, kişilerin adlarını vermek için teklif veren veya teklif veren veya müşterilere eşlik edebilecek kişileri tanıtan, sağlayan veya ayarlayan herhangi bir işletme, acente veya kişi anlamına gelir.

Veya sosyal meseleler, eğlenceler veya eğlence yerleri Tünel Escorts ile ilgili veya bunlar hakkında veya herhangi bir kamuya açık yer veya herhangi bir özel mahallede başkalarıyla birlikte olabilen diğer kişiler.

Grup Tünel Escort

 “Escort”, bir ücret, komisyon, kiralama, ödül veya Tünel Escort kâr karşılığında, diğer kişilere sosyal meseleler, eğlenceler veya eğlence yerleri hakkında veya bunlar hakkında eşlik eden veya herhangi bir halka açık yerde veya herhangi bir özel mahallede başkalarıyla birlikte olan herhangi bir kişi anlamına gelir.

“İzin”, ya bir refakat servisini işletme izni ya da bu Bölüm’ün gerektirdiği şekilde bir refakatçi Tünel Escort faaliyetlerinde bulunma izni anlamına gelir.

Bir “ahlaki ahlaksızlık suçu”, kanun veya diğer kanunlarla yasaklanan eylemlerden farklı olarak, toplumun ahlaki duygularını ihlal eden bir suç olarak tanımlanır.Muafiyetler. Bu Bölümün hükümleri, tanımlandığı şekilde yaşlı kişilere refakat hizmetleri sağlayan işletmeler, Tünel Escorts ajanslar veya kişiler için, bu hizmetler bir sosyal refah ve sağlık programının parçası olarak sağlandığında geçerli olmayacaktır.

Tünel Escort

Bölüm uyarınca verilen izinler, Tünel Escort Emniyet Amiri tarafından daha erken iptal edilmediği sürece, verildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir ve yıllık olarak yenilenir. Başvuru sahibi, Belediye Meclisi kararıyla belirlenen miktarda iade edilmeyen yenileme ücreti ödeyecektir.

 Kapsamında verilen izinler devredilemez. Tünel Escort Bayan bir refakat servisinin mülkiyetinin veya kontrolünün devredilmesi üzerine, refakat servisi izni derhal hükümsüz ve hükümsüz olacak ve yeni sahip tarafından yeni bir izin başvurusu yapılmalıdır.

Tünel Escort

Mevcut içinde faaliyet gösteren Tünel Escort herhangi bir eskort servisi veya eskort, bu Bölüm’ün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde buradaki gereklilikler uyarınca izin alacaktır.

Grup Tünel Escort

Grup Tünel Escort

Etiket yok

Bugün 1 , Toplam 211 ziyaretçi

  

Sorun bildir

Processing your request, Please wait....
Vitrin İlanları

Yorum Yazın

Mecidiyeköy Escort
İstanbul Escort
Beşiktaş Escort
İstanbul Escort
İstanbul Escort
Beşiktaş Escort