Tünel Evde Grup Escort Emel

Tünel evde grup escort emel

HAKKINDA

Tünel evde grup escort emel

Amaç ve niyet. Bu Bölümün amacı ve amacı, Tünel escort şehir sakinlerinin halk sağlığını. Ve refahını korumak için bu tür işletmelerin yürütülmesi için belirli minimum standartlar. Oluşturarak İstanbul Şehrindeki eskort hizmetlerinin düzenli bir şekilde düzenlenmesini sağlamaktır.

Tünel evde grup escort emel

Bu Bölümde kullanıldığında, aşağıdaki kelimeler ve ifadeler, sırasıyla bu alt bölüm tarafından kendilerine atfedilen anlamlara sahip olacaktır. “Tünel Escort hizmeti”, bir ücret, komisyon, kiralama, ödül veya kâr karşılığında. Kişilerin adlarını vermek için teklif veren veya teklif veren veya müşterilere eşlik edebilecek kişileri tanıtan. Sağlayan veya ayarlayan herhangi bir işletme, acente veya kişi anlamına gelir.

Veya sosyal meseleler, eğlenceler veya eğlence yerleri ile ilgili veya bunlar hakkında. Veya herhangi bir kamuya açık yer veya herhangi bir özel mahallede başkalarıyla birlikte olabilen diğer kişiler.

Grup Tünel Escort

 “Escort”, bir ücret, komisyon, kiralama, ödül veya kâr karşılığında. Diğer kişilere sosyal meseleler, eğlenceler veya eğlence yerleri hakkında veya bunlar hakkında eşlik eden. Veya herhangi bir halka açık yerde veya herhangi bir özel mahallede başkalarıyla birlikte olan herhangi bir kişi anlamına gelir.

“İzin”, ya bir refakat servisini işletme izni ya da bu Bölüm’ün gerektirdiği şekilde bir refakatçi Tünel Eskort faaliyetlerinde bulunma izni anlamına gelir.

Bir “ahlaki ahlaksızlık suçu”, kanun veya diğer kanunlarla yasaklanan eylemlerden farklı olarak, toplumun ahlaki duygularını ihlal eden bir suç olarak tanımlanır.Muafiyetler. Bu Bölümün hükümleri, tanımlandığı şekilde yaşlı kişilere refakat hizmetleri sağlayan işletmeler, Tünel Escorts ajanslar veya kişiler için, bu hizmetler bir sosyal refah ve sağlık programının parçası olarak sağlandığında geçerli olmayacaktır.

Tünel Escort

Bölüm uyarınca verilen izinler, Escort bayan tünel tarafından daha erken iptal edilmediği sürece, verildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle geçerlidir ve yıllık olarak yenilenir. Başvuru sahibi, Belediye Meclisi kararıyla belirlenen miktarda iade edilmeyen yenileme ücreti ödeyecektir.

 Kapsamında verilen izinler devredilemez. Bir refakat servisinin mülkiyetinin veya kontrolünün devredilmesi üzerine, refakat servisi izni derhal hükümsüz ve hükümsüz olacak ve yeni sahip tarafından yeni bir izin başvurusu yapılmalıdır.

Tünel Escort

Mevcut içinde faaliyet gösteren Tünel Escort herhangi bir eskort servisi veya eskort, bu Bölüm’ün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde buradaki gereklilikler uyarınca izin alacaktır.

Tünel evde grup escort emel

Tünel evde grup escort emel

Etiket yok

Bugün 3 , Toplam 16 ziyaretçi

  

Sorun bildir

Processing your request, Please wait....
Vitrin İlanları

Yorum Yazın